Bubuka Bait Mega Joker 24 SS Hot Karas

1 990 

24 см, 203-210 гр, слабо тонущий

Нет в наличии

Нет в наличии

Категория: